Nieuwe realiteit; 'GroenLinks Provincie Noord Brabant'

"GroenLinks Brabant gaat kwaliteitsoppositie leveren en het gebrek aan oplossingen blootleggen"

Ruim een jaar bestuurde GroenLinks mee in Brabant. Voor de eerste keer ooit. Afgelopen vrijdag kwam daar een einde aan. In de ochtend werd afscheid genomen van de alom geprezen Rik Grashoff met toespraken van de Commissaris van de Koning Wim van der Donk, fractievoorzitter Hagar Roijackers en een vlijmscherpe afsluiting van Rik zelf.

 
Na het afscheid werd het nieuwe bestuursakkoord van VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant aangenomen inclusief de steun van CU/SGP en 50+. Tegen de klok van twaalf, na bijna dertien uur vergaderen, werden de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd en was de bestuurswissel met FvD erin een feit. Evenals de oppositiebanken voor de fractie van GroenLinks Noord-Brabant.
 
Een interview met Hagar Roijackers.
 
Hoe duid je je na vrijdag?
 
,,Afgelopen vrijdag heeft VVD hun verkiezingsprogramma grotendeels verwezenlijkt in het nieuwe het bestuursakkoord. De FvD heeft een paar onhaalbare passages over kernenergie en een bindend correctief referendum gekregen en het CDA heeft op alles ingeleverd behalve de boerenoverwinning. Maatschappelijk zetten we forse stappen terug op het gebied van de energietransitie en natuurherstel en wordt FvD salonfähig gemaakt. Ik ben teleurgesteld in het pure politiek opportunisme in de Staten en het gebrek aan de moreel-ethische afweging voor de verbondenheid en gezondheid van de Brabander. Het midden wordt losgelaten. De meerderheid van de Staten wilde zich niet eens distantiëren van uitspraken van Baudet, terwijl hij alle fundamenten van de onze rechtsstaat aanvalt. De rechtelijke macht, de journalistiek, de EU, onze eigen politieke bestel. Onze rechtstaat is een broos geheel en daar moet je voor staan. In Brabant worden de crises rondom stikstof, klimaat en biodiversiteit door de FvD simpelweg ontkent. Het is onverantwoordelijk om met zo’n partij te besturen.”
 
Hoe lees jij het bestuursakkoord?
,,Evenwicht is helemaal weg uit het bestuur in Brabant. Je ziet dat aan alles. Rondom mobiliteit wordt heel gedetailleerd gesproken over investeringen in nieuwe en bestaande wegen, maar over het OV wordt alleen algemeen gesproken. De fiets komt er überhaupt niet in voor. Ook het stikstofevenwicht wordt losgelaten. Het temporiseren van de maatregelen richting de agrarische ondernemers komt neer op niets doen. De deadline is nu verschoven over de volgende verkiezingen. De voedselproducten, de boeren en de natuur zijn weer één bij dit college, terwijl de natuur niet wordt niet genoemd in relatie tot de stikstofproblematiek. Dat toont het gebrek aan evenwicht aan en dat men niet eens het probleem erkent. Veel gaat over de innovatieve kracht van Brabant, de economie, de arbeidsmarkt, terwijl het veld van cultuur, kunst, samenleving, leefbaarheid, erfgoed en sport wordt versmald tot Vrije Tijd met forse bezuiniging. Het overeind houden van gezelschappen zal ten koste gaan van erfgoed of sport. Alles wat niet voldoende dienstbaar is aan de economie komt in het gedrang. Het belang van enkelen gaat ten koste van de velen.”
GroenLinks haalde drie moties binnen met steun van nieuwe coalitiepartijen. Wat zegt je dat?
,,Bij onze onderhandelingen lieten we de input vanuit de samenleving komen om draagvlak voor het beleid te hebben. Deze coalitie spreekt constant over draagvlak, maar heeft niemand geraadpleegd bij het schrijven van dit akkoord. Zo hadden ze niets geschreven over dierenwelzijn, financieringsproblemen van de zestien groene boa’s voor het buitengebied en over meer meetpunten en betere registratie van de luchtkwaliteit. Op al die punten hebben we moties binnen gehaald, dus dat is dan nog iets op een verder teleurstellende dag.”
En nu resten de oppositiebanken.
,,Er ligt een unieke rol voor de GroenLinks om door middel van kwaliteitsoppositie onze controlerende rol op te pakken. Ook op moreel gebied. De gezondheid van de Brabanders en de kwetsbaarheid van onze natuur zijn belangrijke drijfveren om dit bestuur zeer kritisch te volgen. We gaan het gebrek aan oplossingen blootleggen. Bij de energietransitie, de landbouw en de stikstofproblematiek. We hadden met Rik een vakgedeputeerde. Ze hebben het dossier nu onderverdeeld bij drie gedeputeerden en uiteindelijk zal er niets gebeuren. Gelukkig nemen ze onze plannen over bosstrategie en klimaatadapatie, waar de verdrogingsplannen onderdeel van uitmaken, wel over. We zullen waar we kunnen proberen het beleid te verbeteren en een spiegel voor te houden.”