Nieuws

Nieuwe realiteit; 'GroenLinks Provincie Noord Brabant'

"GroenLinks Brabant gaat kwaliteitsoppositie leveren en het gebrek aan oplossingen blootleggen"

Ruim een jaar bestuurde GroenLinks mee in Brabant. Voor de eerste keer ooit. Afgelopen vrijdag kwam daar een einde aan. In de ochtend werd afscheid genomen van de alom geprezen Rik Grashoff met toespraken van de Commissaris van de Koning Wim van der Donk, fractievoorzitter Hagar Roijackers en een vlijmscherpe afsluiting van Rik zelf.

Lees verder

Noord-Brabant zet stappen terug met FvD in bestuur

Stappen terug met FvD

De natuur, het milieu, de culturele sector en de noodzakelijke landbouw- en energietransities krijgen harde klappen in het nieuwe Brabantse coalitieakkoord. Stikstofregels worden weer vrijblijvend, er wordt ingezet op kernenergie en afschaffing van Natura-2000 gebieden en kunst en cultuur zal ten dienste staan van vrije tijd. 

Lees verder

Verbod op glyfosaat

Glyfosaat

GroenLinks Uden wil verbod op bestrijdingsmiddel glyfosaat (Roundup).

GroenLinks wil dat de gemeente Uden gaat kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te verbieden. Het middel is slecht voor mens, dier en milieu.

Glyfosaat, ook wel bekend als Roundup, wordt gebruikt door zowel particulieren als in de landbouw. Vorig jaar is er in de Tweede Kamer al een motie aangenomen om het gebruik van het bestrijdingsmiddel in de landbouw flink te verminderen. Het middel verontreinigd oppervlakte- en grondwater en dood veel organismen in de grond, waardoor weidevogels en insecten in hun voortbestaan bedreigd worden. 

Daarom wil GroenLinks dat de gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van glyfosaat op Udens grondgebied te verbieden. Ook willen wij dat de verantwoordelijke politici, inwoners en agrariërs gaat wijzen op milieuvriendelijkere manieren om onkruid te bestrijden. 

Naar aanleiding van deze rondvraag heeft Wethouder van Franko van Lankvelt toegezegd het een en ander te gaan onderzoeken. De grond die door de gemeente verpacht wordt wordt hierin meegenomen. Inwoners van Uden worden voorgelicht betreffende de kwalijke gevolgen van Rounup. Ook gaat hij in gesprek met ZLTO om het gebruik van dit middel aan banden te leggen. Gemeente Uden zelf gebruikt al een hele periode geen glyfosaat meer met als uitzondering voor de 'Japanse Duizendknoop'. Deze wordt aangestipt na verwijdering omdat er nog geen andere manier gevonden is om hem te bestrijden.

We blijven het volgen...