Stappen terug met FvD
Noord-Brabant zet stappen terug met FvD in bestuur

Noord-Brabant zet stappen terug met FvD in bestuur

De natuur, het milieu, de culturele sector en de noodzakelijke landbouw- en energietransities krijgen harde klappen in het nieuwe Brabantse coalitieakkoord. Stikstofregels worden weer vrijblijvend, er wordt ingezet op kernenergie en afschaffing van Natura-2000 gebieden en kunst en cultuur zal ten dienste staan van vrije tijd. 

 

Het nieuwe bestuursakkoord wil ‘samen, slagvaardig en slim’ zijn, maar zorgt juist voor verdeeldheid en achteruitgang. Het akkoord, nog in hoofdlijnen opgetekend, laat zien dat deze coalitie niet wil investeren in de uitdagingen van de toekomst, getuige forse bezuinigingen in duurzame energie. Het rechtse college wil simpelweg niet meer doen dan dat het Rijk van ze vraagt.

De belangrijkste besluiten voor verduurzaming van de veehouderij worden uitgesteld en de stikstofdatum is weer boterzacht. De datum waarop veehouderijen hun stallen emissie-arm moeten maken is opgeschoven naar 2024, en druk daarop door tijdig indienen van een vergunning is verdwenen. Afnamepaden van stikstofuitstoot op natuurgebieden worden losgelaten en er wordt onderzocht of beschermde natuurgebieden kunnen worden aangepast. Het druist totaal in tegen de uitdagingen waar we voor staan door de klimaat-, biodiversiteits- en stikstofcrisis. 

Ook een belangrijke pijler in Brabant, de cultuursector, krijgt het zwaar te voortduren. Het nieuwe bestuur gaat de komende jaren bezuinigen op de cultuursector en brengt de cultuursector, erfgoed en sport onder in de portefeuille Vrije tijd. Gecombineerd met de ambitie om fors te snijden in de cultuurbudgetten. GroenLinks maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van de Brabantse cultuursector. Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving, die zorgt voor saamhorigheid en verbinding.

Fractievoorzitter Hagar Roijackers: ,,Brabant liep altijd voorop. We waren de provincie van oplossingen, vernieuwing en lef. Door nu in te zetten op de ideeën uit het verleden - kernenergie bevorderen, milieuproblemen doorschuiven, cultuurvernieuwing afwijzen - kiest Brabant ervoor om onder dit rechtse bestuur af te glijden naar de laffe grijze middenmoot. Juist door heldere regels te stellen en ambities te tonen, afrekenbaar en binnen je eigen bestuursperiode, kun je de samenleving uitdagen en innovatie aanjagen. Maar dit is een coalitie zonder echte oplossingen voor de bestuurlijke uitdagingen van deze tijd. Voor vernieuwing moet je voorlopig niet meer bij het Brabantse provinciebestuur zijn; wat ontzettend jammer voor al die inwoners en ondernemers die wél al aan de slag zijn om Brabant groener, gezonder en creatiever te maken.”