Glyfosaat
Glyfosaat gebruik

Verbod op glyfosaat

GroenLinks Uden wil verbod op bestrijdingsmiddel glyfosaat (Roundup).

GroenLinks wil dat de gemeente Uden gaat kijken naar de mogelijkheid om het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat te verbieden. Het middel is slecht voor mens, dier en milieu.

Glyfosaat, ook wel bekend als Roundup, wordt gebruikt door zowel particulieren als in de landbouw. Vorig jaar is er in de Tweede Kamer al een motie aangenomen om het gebruik van het bestrijdingsmiddel in de landbouw flink te verminderen. Het middel verontreinigd oppervlakte- en grondwater en dood veel organismen in de grond, waardoor weidevogels en insecten in hun voortbestaan bedreigd worden. 

Daarom wil GroenLinks dat de gemeente gaat onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van glyfosaat op Udens grondgebied te verbieden. Ook willen wij dat de verantwoordelijke politici, inwoners en agrariërs gaat wijzen op milieuvriendelijkere manieren om onkruid te bestrijden. 

Naar aanleiding van deze rondvraag heeft Wethouder van Franko van Lankvelt toegezegd het een en ander te gaan onderzoeken. De grond die door de gemeente verpacht wordt wordt hierin meegenomen. Inwoners van Uden worden voorgelicht betreffende de kwalijke gevolgen van Rounup. Ook gaat hij in gesprek met ZLTO om het gebruik van dit middel aan banden te leggen. Gemeente Uden zelf gebruikt al een hele periode geen glyfosaat meer met als uitzondering voor de 'Japanse Duizendknoop'. Deze wordt aangestipt na verwijdering omdat er nog geen andere manier gevonden is om hem te bestrijden.

 

Hieronder de rondvraag gesteld door GroenLinks op 20-02-2020.

Elk jaar zien we het weer. De oranje gekleurde velden. De oorzaak is het gebruik van het bestrijdingsmiddel glyfosaat, ook bekend onder de merknaam Roundup. Het gebruik van glyfosaat staat nationaal en internationaal ter discussie staat vanwege aantoonbare schade aan mens, dier en milieu. Insecten en met name weidevogels worden bedreigd in hun voortbestaan; ook is het schadelijk voor de kwaliteit van ons grond- en drinkwater. 

Vanwege de verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater mag het middel in Nederland al enkele jaren niet meer gebruikt worden als onkruidbestrijder in de openbare ruimte. Ook nam de Tweede Kamer vorig jaar een motie aan om gebruik van glyfosaat in de landbouw drastisch te verminderen. Desondanks is dit middel ook voor Nederlandse particulieren nog steeds te koop. 

Ondanks alle berichtgevingen, waarschuwingen en risico’s wordt glyfosaat in de Nederlandse landbouw nog veelvuldig gebruikt, ook in de gemeente Uden, ook op gronden die in eigendom zijn van de gemeente Uden en die verpacht worden. Onze buurgemeente, Landerd, Bernheze en ‘s-Hertogenbosch zijn reeds overgegaan op het (gedeeltelijk) verbieden van het gebruik van glyfosaat. De fractie van GroenLinks zou graag zien dat gemeente Uden deze voorbeelden volgt. 

rounduo
Glyfosaat